Saxofoonles: het draait om speelplezier

basistechniek, noten lezen, pop- en jazznummers, improvisatie

 

Het doel van de lessen is leren je vrij te voelen op je sax: lekker spelen. Daarvoor is het nodig dat je wat technische kanten en basisvaardigheden van het saxofoonspelen onder de knie krijgt. Dat gaat over ademhaling, embouchure (lipspanning), lichaamshouding, toonvorming, vingerzetting, noten lezen, muzikale voordracht.

Als je op les komt werk je met lesboeken en boeken met popliedjes en jazzthema’s. Cd’s zorgen daarbij voor instrumentale begeleiding, zodat je zowel thuis als in de les eigenlijk meteen al met een pop- of jazzband speelt.

Hieronder zie en hoor je leerling David Hufen op een leerlingenworkshop .

 

Techniek leren & muziek maken. Aan de ene kant zijn de technische vaardigheden een voorwaarde om tot muziek maken te komen. Maar anderzijds zijn ze slechts een middel. Ik vind het van belang dat je als leerling zo snel mogelijk aan muziek maken toekomt, zowel thuis als tijdens de les. Aan evenwicht tussen ‘techniek leren’ en ‘muziek maken’ hecht ik dus veel waarde. Dat geldt ook voor ‘iets nieuws leren’ en ‘lekker spelen wat je al kunt’.

Het eigenlijke saxofoonspelen leer je jezelf door thuis veel te oefenen. Alle techniek waar je in het begin bewust aandacht aan moet geven, wordt dan uiteindelijk automatisch. Zo ontstaat de ruimte om echt muziek te maken. In de lessen word je steeds weer bijgestuurd, gecorrigeerd en geïnspireerd.

Improvisatie, het spelen van muziek die ter plekke in je opborrelt, is heel gebruikelijk in de jazz en pop. Het doet een beroep op de spontane creativiteit van de muzikant. Tijdens de lessen leer ik je improviseren via een methodische aanpak. Gehoortraining (zowel ritmisch als melodisch), kennismaking met uiteenlopende stijlen en de toepassing van kennis van toonladders en akkoordenschema’s spelen daarin een centrale rol. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van cd’s met instrumentale begeleidingen. Daardoor kun je thuis werken aan gerichte improvisatieopdrachten.

Huren of kopen. Het is de bedoeling dat je zelf een instrument huurt of koopt. Ik heb daar zo mijn ideeën over en kan je daarbij adviseren. Vertrouwd adres voor huur en koop, maar ook voor reparatie en attributen, is:

Harry Bakker Saxofoons in Muiderberg